ቋንቋ:

ብሄረሰባት ክልል ትግራይ

ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄራት ብስራሕ ይኹን ናብራ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ትግራይ ይነብሩ እዮም፡፡ እዚ ሓቂ ሕገ መንግስትና ብዘረጋገፆ ናይ ምንቕስቓስን ኣብ ዝደለኻየ ናብራ ምምስራትን መሰል እናስተማቐርናዮ እንርከብ ሓደ ረብሓ ስርዓት ሓገርና እዩ፡፡

ትግራይ ካብዚ ሓቂ ብተወሳኺ ናይ ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ማእኸል እውን እያ፡፡ ብሄረሰብ ትግርኛ፣ ኢሮብን ኩናማን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ብሄረሰባት እዮም፡፡ እዞም ብሄረሰባት ንዘመናት ብምክእኣልን ምክብባርን ዝነበሩ ጥራሕ ዘይኮኑስ ንዘጋጥሙዎም ፀገማትን ፅዕንቶን ብሓባር እናተቓለሱ ዝነበሩን ሓዚ ንዝሓነፅናዮ ስርዓት ብዘይኣፈላላይ ዝተቓለሱን መስዋእቲ ዝኸፈሉን እዮም፡፡ ሓዚ ድማ ኣንፃር ድኽነት ብሓባር ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዉ እዮም፡፡

ብሄረሰባት ኢሮብን ኩናማን ብበዝሒ እንትረኣዩ ካብ ትግርኛ ዝወሓዱ ብምኻኖም ኣብ ናይ ልምዓት ተጠቃምነቶም ፅልዋ ከየስዕብ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ብፍሉይ ዝረኣዩሉ ናይ ትኹረት ኣንፈት ኣቐሚጡ ብቤት ምኽሪ እውን ፀዲቑ እናተተግበረ ይርከብ፡፡ በዚ መሰረት ድማ ኩሎም ብሄረሰባት ማዕረ ናይ ምልማዕን ምጥቃምን ኩነታት እናተረጋገፀ እዩ፡፡ እዚ ኣብ ክልልና ናይ ብዝሓነት ምትእንጋድን ብሓባር ናይ ምንባርን ምክእኣልን መለለዪ መንነትና እዩ፡፡

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197708
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
544
181
1679
1190660
43634
183077
1197708

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:14:03