ቋንቋ:

በዚ መሰረት ኣብ ክልልና ኣብ ሐደ ዓመት ኢንቨስት ዝኸውን መጠን ካብ ትሑት ብርኪ ማለት እውን ብር 200 ሚልዮን ብዓመት ናብ ብር 6.9 ቢልየን ብዓመት ዓብዩ ይርከብ፡፡ ኣብ 2005 ዓ.ም 6.9 ቢልዮን ብር ካፒታል ዘመዝገቡ 663 ፕሮጀክትታት ን31000 ዜጋታ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሮም እዮም፡፡

ልምዓት ሕርሻ

ሕርሻ ንዝሓለፉ ዓመታት መሰረት ናይ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ሃገርና ከምኡውን ክልልና ኮይኑ ስሉጥን ቐፃልነት ዘለዎ ዕብየት ክምዝገብ ኣስተዋፅኦ እናምፀአ ፀኒሑ እዩ፡፡ እዚ ግደ ሕርሻ ኣብ ቐፀልቲ ዓመታት እውን ክቕፅል እዩ፡፡ በዚ መሰረት ዝበዝሕ ነባሪ ህዝቢ ኣብ ገጠር ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈረ ከምምኻኑ ካብቲ ልምዓት ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ክፋል ተጠቓሚ ገይሩ እዩ፡፡ እዚ ክፋል ሕብረተሰብ ነዚ ተጠቃሚነት ንምርግጋፅ ኣድካሚ ግን ተኣምራዊ ናይ ተፈጥሮ ምሕዋይ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ፡፡ እዚ ተሳትፎኡ ብናይ ክረምቲ ዝናብን መስኖን ክለምዕ ዝግበኦ መሬቱ ዝሓሸ ምህርቲ ዘምፅኣሉ እንትኾን ካብዚ እውን ስድርኡን ከባቢኡን ኣብ ምልዋጥ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣበርኪቱ እዩ፡፡

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197698
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
534
181
1669
1190660
43624
183077
1197698

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:12:13