ቋንቋ:

ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት

ህልዊ ኩነታት ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት

ክልል ትግራይ ብእንስሳት ሰፊሕ ሃፍቲ ዘለዋ ኮይና ካብዚ ዘርፊ ክርከብ ዝግበኦ ረብሓ ኣግባቡ ኣብ ምጥቃም ግን ውሱንነት ይረኣየላ እዩ፡፡ ብዝተኻየደ ግምት ሃፍቲ እንስሳት መሰረት 4,065,082 ከፍቲ፣ 1,381.622 ኣባጊዕ፣ 3,191,184 ኣጣል፣ 5,003,127 ደርሆታት…ወዘተ ኣብ ክልልና ይርከብ፡፡ ኣብ ሃፍቲ እንስሳት ልምዓት ብክልል ብርኪ ክርከበሉ ዝግባእ መጠን ጥቕሚ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ፡፡ ብዋናነት ኣብ ጭጋረት እንስሳት ምምሕያሽ፣

ናይ እንስሳት ምግቢ ምምሕያሽን ጥዕና ክንክን እንስሳትን ብሰፊሑ ይስራህ ይርከብ፡፡ ብተመሳሳሊ ኣብ ካብ ዘመናዊ ንህቢ ልምዓት ብምጥንኻር ናይ ስራሕ ዕድል መፍጠሪን ተወሳኺ ሃፍቲ መፍጠሪ ኮይኑ የገልግል ይርከብ፡፡ ብተወሳኺ ናይ ዓሳ ምህርቲ ከም ሓደ ፍልፍል እቶት ተወሲዱ በዚ እውን ተጠቓሚነት ሕ/ሰብ ንምዕባይ ይስራሕ ኣሎ፡፡ ኣብ ክልልና ዝላዓለ ቁጠባዊ ረብሓ ዘለዎም ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዝላዓለ ተጠላብነት ዘለዎም ዓሌታት እንስሳ ማለተ እውን በጋይት፣ ዓራዶ፣ ኣበርገለ፣ ራያ(ሃርሞ)፣ መደነስ፣ ኢሌ፣ ዊዳር፣ ዝተዳቐሉ ወዘተ ይርከቡ፡፡ ስለዚ ካብ ዘርፊ ዝርከብ ረብሓ ብዝበለፀ ፀንቒቕካ ንምጥቓም ናይ ኣግሮ ፕሮሰሲን ኢንዱስትሪታት ክስፋሕፍሑ ምችዊ ኩነታት ኢንቨስትመንት ብምድላው ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ፡፡

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
000921724
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
1631
4512
25766
880833
46744
121855
921724

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.205.209.213
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-01-22 22:19:55