ቋንቋ:

ልምዓት ጡጥ

ልምዓት ጡጥ ንምህርቲ ጨርቂ፣ ናይ ሕክምና እታወታትን ካልኦትን ዝውዕል ኮይኑ ምስ ወሰኽ በዝሒ ህዝብን ምስ ምዕባይ ሃገራትን ተደላይነቱ እንዳወሰኸ ዝኸድን ካብ መሰረታዊ ድሌታት ንምምላእ ዝሕግዙ ናይ ሕርሻ ምህርቲ ሓደ እዩ። ጡጥ ኣብ ሃገርና ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝፈርይ ኮይኑ ኣብ ክልልና ውን እንዳፈረየ ዝርከብ ምህርቲ ሕርሻ ሓደ እዩ።

 

ኣብ ክልልና ምህርቲ ፍርያት ጡጥ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ወረዳታት ቃ/ሑመራ፣ ወልቃይትን ፀገዴን ብስፍሓት ይርከብ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳታት ታ/ኣድያቦ፣ ላ/ኣድያቦ፣ ፀለምትን ኣ/ፅምብላ ኣብ ዞባ ማእኸል ኣብ ወረዳታት ቆላ ተምቤን፣ ጣ/ ኣበርገለ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ድማ ኣብ ወረዳታት ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን ክምረት ይኽእል። ኣብዚ ዝተጠቐሰ ከባብታት ንኢንቨስትመንት ዝኸውን እኹል መሬት ዘሎ እንትኾን ኩነታት ኣየሩ ድማ ቆላን ነዚ ፍርያት ዝስማዕማዕ እዩ።

ኣብ ስራሕቲ ምፍራይ ጡጥ ብምስታፍ ሰብ ሃፍቲ ይኹኑ ማሕበራት ንባዕሎም ንሃገሮምን ተጠቀምቲ ምግባር ይኽእሉ እዮም። በዚ ኣቢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ወፃኢ ናብ ሃገርና እንዳአተወ ዝርከብ ምህርቲ ጡጥ ብምትካእ ናብ ዓዲ ውሽጢ ዝርከባ ፋብሪካታት ዓለባ ብምቕራብ ዓብይ ትርፊ ከርክብ ዝኽእል ኮይኑ፤ ኣብ ሃገርና በብዓመቱ እንዳወሰኸ ዝኸድ ዘሎ እንዳስትሪ ፍርያት ዓለባ ዝህሉ ጠለብ ንምምላእ መጠን ምህርቲ ጡጥ ካብ ሕዚ ዘሎ ብዝተዓፃፀፈ ምውሳኽ ዘይተርፍ ኮይኑ ሓዚ ብዘሎ እውን ተኾነ እኹል ቀረብ ብዘይምህላዉ እዚ ዓውደ ኢንቨስትመንት ኣዋፃኣይ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ትርፊ ምህርቲ ናብ ወፃኢ ብምልኣኽ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሃገርና ምምዕባል ይከኣል። ብካልእ ወገን ፍርያት ጡጥ እሴት ብምውሳኽ (ብምድሃፅ፣ ምፍታልን ናብ ክዳን ብምቕያር) ዝላዓለ ትርፊ ምርካብ ይካኣል። ካብ ጡጥ ዝርከብ ተረፈ ምህርቲ ብፍላይ ድማ ፍረ ጡጥ ዘይቲ ምፍራይ ስለዝካኣል ተወሳኺ ፍልፍል እቶት ክኸውን ይኽእል።

በዚ መሰረት ኣብ ልምዓት ጡጥ ብሓፈሻ ኣብ ምድሃፅ፣ ምህርቲ ዓለባ ኢንቨስትመንት ናይ ምስታፍ ዓብይ ዕድል ኣሎ። ዕዳጋ ፍርያት ጡጥ ክልልና ኣብ ዝርከቡ ናይ ዓለባ ፋብሪካታት መድሓኒት ፋብሪካታት እንትኾኑ ኣብ ሃገርና እውን ተመሳሰሊ ዓለባ ፋብሪካታት መድሓኒት ፋብሪካታት ነዚ ምህርቲ ክጥቀሙ ዝኽእሉ እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ሃገራት ኤስያ፣ ኣውሮፓን ኣዕራብን ንናይ ክልልና ጡጥ ምህርቲ ሰፋሕቲ ዕዳጋ እዮም።

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197687
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
523
181
1658
1190660
43613
183077
1197687

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:09:44