ቋንቋ:

ልምዓት ዝራእቲ

ካብ ሕርሻ በቢዓመቱ ክርከብ ዝግበኦ መጠን እቶት ክድንፍዕን ሕ/ሰብና ብምግቢ ዓርሱ ኪኢሉ ንዕዳጋ ዘቕርብ መምረቲ ክኸውን ዘኽእሉ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም፡፡ በቢዓመቱ ምህርቲ ንምዕፃፍ ዝተፈላለዩ ናይ መሬት መፍረያይነት ዝውስኹ ቴክኖሎጂታት ክተኣታተዉ ተገይሩ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ኣብ 2005/06 ምህርቲ ዘበን ክረምታዊ ዝናብ ብምጥቓም 1,314,691.54 ሄክታር መሬት ተሓሪሱ 35,347,837.7 ኩንታል ምህርቲ ተረኺቡ እዩ፡፡ ከምኡውን ኣብ 2005 ዓ.ም ብመስኖ 228,904 ሄክታር ለሚዑ 28,554,865.6 ኩንታል ምህርቲ ክርከብ ኪኢሉ እዩ፡፡ ናይ 2005 ዓ.ም ምህርቲ ምስ ዝሓለፈ ሸውዓተ ዓመት ዝነበረ ምህርቲ እንትነፃፀር ኣብ ክረምታዊ 60.5% ኣብ መስኖ ድማ 96.4% ዕብየት ምህርቲ ተመዝጊቡ እዩ፡፡ ኣብ ክልል ትግራይ ብዓንዲን ደጋፊን ዝለምዑ ዝራእቲ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡፡

 • ዓንዲ ዘራእቲ
  • ቃንጫ ዘራእቲ (መሸላ ፣ መሸላ ባሕሪ፣ ሌቋ፣ዳጉሻ)
  • ቅብኣት እኽሊ (ሰሊጥ፣ ንሑግ፣ ኦቾሎኒ)
  • ብርዒ እኽሊ (ጣፍ፣ ስርናይ፣ ስገም፣ ሓንፈፅ)
  • ኣዕታር (ዓተርባሕሪ፣ ዓተር፣ ዓይኒዓተር፣ ሰበረ፣ ብርስን፣ ደቖቖ)
  • ደጋፊ ዘራእቲ
   • ኣባዕኸ፣ እንጣጢዕ፣ ሱፍ
   • ፍራምረ (ሙዝ፣ ፓፓየ፣ ኣራንሺ፣ ማንጎ፣ ዘይትሁን፣ ኣፕል፣ ለሚን)
   • ኣሕምልቲ (ኮሚደረ፣ ድንሽ፣ ሽጉርቲ፣ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ካውሎ፣ በርበረ፣ ሽጉርቲ ፃዕዳ፣ ካሮት፣ ቀይስር፣ ስኳር ድንሽ)
   • ቅመማ ቕመም (ጅንጅብል፣ ኣዝሙት፣ፃቕዳ፣ ሰሰግ፣ ኣቦሱዳ፣ ሰናፍጭ፣ ካሙን፣ሽንፋእ)

   በዚ መንፅር ካብ ጠቕላላ ምህርቲ ሕርሻ ናይ ብርዒ እኽሊ (Cereals) 88%፣ ናይ ቕብዓት እኽሊ (Oil seeds) 6%፣ ጥረምረ (Pulses) 2%፣ ኣሕምልቲን ፍራምረን ካልኦትን 4% ብፅሒት ኣለዎም፡፡

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197701
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
537
181
1672
1190660
43627
183077
1197701

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:12:52