ቋንቋ:

ልምዓት ቃንጫ ሽኮር

ልምዓት ቃንጫ ሽኮር ብዋናነት ንምፍራይ ምህርቲ ሽኮር ብተወሳኺ ድማ ሞላሰስ፣ ኢታኖል፣ ፍልፍል ቀለብ እንስሳ ካልኦትን ምህርትታት ዝውዕል ኮይኑ ምስ ወሰኽ በዝሒ ህዝብን ምስ ምዕባይ እቶት ሃገርናን ምምሕያሽ ኣመጋግባን ተደላይነቱ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ፍርያት እዩ። ቃንጫ ሽኮር ኣብ ሃገርና ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ክፈርይ ዝኽእልን ኣብ ክልልና ውን ከምጅማሮ ብርኪ እንዳፈረየ ዝርከብ ምህርቲ ሕርሻ እዩ። ብመሰረት እዚ እዚ ዓውደ ኢንቨስትመንት ብቀፃሊ ብስፍሓት ክስራሓሉ ዝኽእል ኮይኑ ብዓይኒ ዕዳጋ እንትረኣይ ምህርቲ ቃንጫ ሽኮር ምስታፍ መወፃኣይን መትረፋይን እዩ።

ኣብ ክልልና ምህርቲ ፍርያት ቃንጫ ሽኮር ሓዱሽ ዋላ እንትኾነ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ወረዳታት ክልልና (ቃ/ሑመራ፣ ወልቃይትን ፀገዴን) ብስፍሓት ክለምዕ ይኽእል። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳታት ታ/ኣድያቦን ላ/ኣድያቦን ኣብ ደቡባዊ ዞባ ድማ ኣብ ወረዳታት ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን ክለምዕ ይኽእል። ኣብዚ ዝተጠቐሰ ከባብታት ንኢንቨስትመንት ዝኸውን እኹል መሬት ዘሎ እንትኾን ኩነታት ኣየሩ ድማ ቆላን ነዚ ፍርያት ዝስማዕማዕ እዩ። ነዙይ ድማ ኣብዞም ከባብታት ቃንጫ ሽኮር ከልምዑ ዝኽእል እኹል ናይ ከርሰ ምድርን ወሓዝቲ ሩባታትን ኣለዉ።

ኣብ ስራሕቲ ምፍራይ ቃንጫ ሽኮር ብምስታፍ ሰብ ሃፍቲ ይኹኑ ማሕበራት ንባዕሎም ንሃገሮምን ተጠቀምቲ ምግባር ይኽእሉ እዮም። በዚ ኣቢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ቃንጫ ሽኮር  ብምፈራይን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ተተኺለንን ኣብ ምትካል ዝርከባ ፋብሪካታት ሽኮር ብምቕራብ ዓብይ ትርፊ ከርክብ ይኽእል። ካብዚ ብተወሳኺ ትርፊ ምህርቲ ናብ ወፃኢ ብምልኣኽ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሃገርና ምምዕባል ይከኣል።

ፋብሪካ ሽኮር ኣብ ክልልና ኣብ ወረዳ ወልቃይት ከባቢ መዘጋ ኣብ ምህናፅ ዝርከብ ኮይኑ ሰብ ውልቀ ሃፍቲን ማሕበራትን ነዚ ዝህነፅ ዘሎ ፋብሪካ ቃንጫ ሽኮር ከቐርቡ ዝኽእል ኮይኑ ብተወሳኺ ናይ ባዕሎም ፋብሪካ ሽኮር ብምትካል ምህርቲ ቃንጫ ሽኮር ብምፍራይን ክብሪ ብምውሳኽን ሽኮር ከምኡውን ሞላሰስን ኢታኖልን ዝመሳሰሉ ተረፈ ምህርትታት ብምፍራይ ናብ ዓዲ ውሽጢ ዕዳጋን ንሰደድ ብምቕራብ ዝላዓዐለ እቶት ምርካብ ይኽእል እዩ።

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197707
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
543
181
1678
1190660
43633
183077
1197707

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:13:54