ቋንቋ:

እንጀራን ውፅኢት እንጀራን ንሰደድ ምፍራይ

ኣብ ክልልና ካብ ዘሎ ተሓራሲ መሬት 1.5 ሚሊዮን ሄ/ር እቲ 130,000 ሄ/ር ዝኣክል ንዘራእቲ ጣፍ ዝሙቹው ኮይኑ መፍረያይነትውን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሰኹ ካብ ዝመፁ ዘለው ምህርትታት ሓድ እዩ፡፡ ፍርያት ክልልና እንትንርኢ በቢዓመቱ ልዕሊ 2,291,054.4 ኩ/ል ዝበፅሐ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጅታትን እታወታትን ብምጥቃም ምህርቲ ንምዕፃፍ እናተሰርሐ እዩ።

ስለ ዝኾነ ምህርቲ ጣፍ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሰኸ ዝመፀአን ምስ ምትእትታው ቴክኖሎጂ ዕቤት መፍረያይነት ተታሓሒዙ ወሰኽ ፍርያት ዋላ እንተሃለወ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዕዳጋ ሓሊፉ ናብ ዓለም ዕዳጋ ቐሪቡ ተጠቃምነትና ዘረጋገፀ ኣይኮነን። ካብዚ ብምብጋስ ምህርቲ ጣፍ ብቐጥታ ሰደድ ብምግባር ዘየዋፅእን ልዑል እቶት ዘየርክብን ስለዝኾነ እዚ ምህርቲ ክብሪ ብምውሳኽን ናብ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት (ንኣብነት ኮሮንሾ፣ ብስኩትን ኩኪስን፣ ፍርፍር ወዘተ) ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝሓሸ ዕዳጋ ምፍጣርን ምልማድን ከምኡውን ሰደድ ምግባር ይከኣል እዩ፡፡

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197732
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
568
181
1703
1190660
43658
183077
1197732

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:17:16