ቋንቋ:

እንጀራን ውፅኢት እንጀራን ንሰደድ ምፍራይ

ኣብ ክልልና ካብ ዘሎ ተሓራሲ መሬት 1.5 ሚሊዮን ሄ/ር እቲ 130,000 ሄ/ር ዝኣክል ንዘራእቲ ጣፍ ዝሙቹው ኮይኑ መፍረያይነትውን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሰኹ ካብ ዝመፁ ዘለው ምህርትታት ሓድ እዩ፡፡ ፍርያት ክልልና እንትንርኢ በቢዓመቱ ልዕሊ 2,291,054.4 ኩ/ል ዝበፅሐ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጅታትን እታወታትን ብምጥቃም ምህርቲ ንምዕፃፍ እናተሰርሐ እዩ።

ስለ ዝኾነ ምህርቲ ጣፍ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሰኸ ዝመፀአን ምስ ምትእትታው ቴክኖሎጂ ዕቤት መፍረያይነት ተታሓሒዙ ወሰኽ ፍርያት ዋላ እንተሃለወ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዕዳጋ ሓሊፉ ናብ ዓለም ዕዳጋ ቐሪቡ ተጠቃምነትና ዘረጋገፀ ኣይኮነን። ካብዚ ብምብጋስ ምህርቲ ጣፍ ብቐጥታ ሰደድ ብምግባር ዘየዋፅእን ልዑል እቶት ዘየርክብን ስለዝኾነ እዚ ምህርቲ ክብሪ ብምውሳኽን ናብ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት (ንኣብነት ኮሮንሾ፣ ብስኩትን ኩኪስን፣ ፍርፍር ወዘተ) ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝሓሸ ዕዳጋ ምፍጣርን ምልማድን ከምኡውን ሰደድ ምግባር ይከኣል እዩ፡፡

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
000921685
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
1592
4512
25727
880833
46705
121855
921685

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.205.209.213
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-01-22 22:15:54