ቋንቋ:

እንጀራን ውፅኢት እንጀራን ንሰደድ ምፍራይ

ኣብ ክልልና ካብ ዘሎ ተሓራሲ መሬት 1.5 ሚሊዮን ሄ/ር እቲ 130,000 ሄ/ር ዝኣክል ንዘራእቲ ጣፍ ዝሙቹው ኮይኑ መፍረያይነትውን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሰኹ ካብ ዝመፁ ዘለው ምህርትታት ሓድ እዩ፡፡ ፍርያት ክልልና እንትንርኢ በቢዓመቱ ልዕሊ 2,291,054.4 ኩ/ል ዝበፅሐ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጅታትን እታወታትን ብምጥቃም ምህርቲ ንምዕፃፍ እናተሰርሐ እዩ።

ስለ ዝኾነ ምህርቲ ጣፍ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሰኸ ዝመፀአን ምስ ምትእትታው ቴክኖሎጂ ዕቤት መፍረያይነት ተታሓሒዙ ወሰኽ ፍርያት ዋላ እንተሃለወ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዕዳጋ ሓሊፉ ናብ ዓለም ዕዳጋ ቐሪቡ ተጠቃምነትና ዘረጋገፀ ኣይኮነን። ካብዚ ብምብጋስ ምህርቲ ጣፍ ብቐጥታ ሰደድ ብምግባር ዘየዋፅእን ልዑል እቶት ዘየርክብን ስለዝኾነ እዚ ምህርቲ ክብሪ ብምውሳኽን ናብ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት (ንኣብነት ኮሮንሾ፣ ብስኩትን ኩኪስን፣ ፍርፍር ወዘተ) ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝሓሸ ዕዳጋ ምፍጣርን ምልማድን ከምኡውን ሰደድ ምግባር ይከኣል እዩ፡፡

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001023708
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
3554
3053
9448
1000593
52711
96017
1023708

ኮምፒተር ኣድራሻ: 50.16.120.143
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-02-21 19:09:49