ቋንቋ:

ምፍራይን ምቡቃልን ስገም ቢራ

ኣብ ከልልና ደጉዓን ወይና ደጉዓን ከባብታት ንፍርያት ቢራ ዝኸውን ስገም ንምምራ ዝምችውን ልዕሊ 60000 ሄ/ር መሬት ይርከብ። ኣብዚ ንልምዓት ምህርቲ ስገም ዝምቸውን ዝተመሓየሸ ወይ ምሩፅ ዓሌት ስገም ንፋብሪካታት ቢራ ክቐርብ ዝኽእልን ዓብይ ዕዳጋ ዘለዎን እዩ።

ኣብ ሃገርና 5 ፋብሪካታት ቢራ ዘለዋ እንትኾን 91,739ቶን ብቑሊ ስገም ተጠቒመን እየን። ብተመሳሳሊ 2 ናይ ብቑሊ ስገም ዝዳልዋ ፋብሪካታት ኣለዋ፡፡ ኣብ ሓፂር እዋን ናብ ምፍራይ ዝሰጋገራ 3 ፋብሪካታት ቢራ እውን ኣብ ግምት እንትኣቱ ተወሳኺ ጠለብ ከምዝህሉን ነዚ ዝመልእ መፍረያይ ከምዘድልን ምግማት ይከኣል፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ በቢ ዓመቱ ክህሉ ዝኽእል ጠለብ እንትረአ ሰፊሕ ብፍላይ ድማ ኣብ  7 ዓመታት ዝህሉ ናይ ብቑሊ ጠለብ ብ83%፤ ማእኸላይ ዕቤት 12% ብዓመት ክህሉ እዩ፡፡ ካብ ውሽጢ ዓዲ ፍርያት ክሽፈን ዝኽእል ኣቕርቦት  30,000 ቶን ብዓመት እዚ ክፍተት ንምምላእ ካብ ደገ ክኣቱ ዘለዎ ቐረብ  27,650 ቶን ብዓመት 27.6 ሚሊዮን ናይ ኣመሪካ ዶላር ዝውድእ እዩ።

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197705
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
541
181
1676
1190660
43631
183077
1197705

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:13:34