ቋንቋ:

ምድላውን ምቅንብባርን ምህርቲ ጥራምረ

ኣብ ደጉዓታትን ወይና ደጉዓታትን ካብ ዘሎ ተሓራሲ መሬት ልዕሊ 50,261 ሄ/ር ንልምዓት ምህርቲ ጥራምረ ዝምችውን እዩ። ዓቕሚ መፍረያይነት ዝውስኹ ቴክኖሎጅታት ብምትእትታው ካብዚ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ መፍረያይነት ከባቢ 15 ናብ ኩንታል ብሄክታር ንምብፃሕ ምስራሕ ዝሓትትን ትፅቢት ዝግበረሉን ዓውደ ስራሕ እዩ።

ምህርትታት ጥራምረ ትሕዝቶ ሃናፂ ምግቢ ልዑል ብምኻኑን ንመጣዕምቲ ምግቢ ግልጋሎት ዝውዕል ብምኻኑ ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ ተጠላብነት እናወሰኽ ይመፅእ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዝሓሸ ጠለብን ዋጋ ዘርክብ ምህርቲ ብምዃኑ ኣቀነባቢርካን ክብሪ ወሲኽካ ምልኣኽ ወሳኒ ዝኾነሉ ሃዋህው ይረአ ኣሎ። ስለ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ወፃኢ ዓዲ ዕዳጋ ኣማሪፅካ ምጥቃም ዘኽእል ሰፊሕ ዕድል ዘለዎ ዘርፊ ስራሕ እዩ።

ብተወሳኺ ምስ ዕቤት ቁጠባ ክልልን ምስ ምስፋሕ ከተማታትን ተጠቃምነት ተቐነባበረ ምግቢ ናይ ኣመጋግባ ስርዓትን ዘመናውነትን ብፍላይ ናይ መንግስትን ድርጅታትን ቑፃር ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ናይ ግዜ ፅበት ዘለዎም ካልኦት ተጠቀምትን ስሉጥ ምድላው ሰዓት ዝሓትት ዝተቐነባበረ ብትሕዝቶ ዝበልፀገን ምህርቲ ተመራፅነቱ እንዳሰፍሐን እናማዕበለን ዝመፅእ ዘሎ ፅቡቕ ናይ ዕዳጋ ኣማራፂ እዩ።

ኣብዚ ዘርፊ ተዋፊሮም ንዝሰርሑ ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ኣብዚ ከባቢ ብትሑት ዋጋ ኣቕርቦት ጉልበት ሓይሊ ሰብ ዘሎ ምኳኑ ናይ መሬት ልሙዕነት ብምህላዉን ተወዳደሪ ምህርቲ ንምፍራይ ዘኽእል ዕድል ኣሎ። ብተወሳኺ ፅሬትን መጠንን ኽዓቢ ንምግባር ንዘን ምግቢ መቀነባበርቲ ንጥረ ኣቕሓ ተጠላብነት ዘለዎም ዓይነታት ስርናይ  ብምምራትን ብምቕራብን ዝሓሸ ዋጋ ከርክብ ዝኽእል መዋፃኣይ እዩ።

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001023697
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
3543
3053
9437
1000593
52700
96017
1023697

ኮምፒተር ኣድራሻ: 50.16.120.143
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-02-21 19:09:34