ቋንቋ:

ልምዓት ዓሳ

ኣብ ወሓዝቲ ዕቁራት ናይ ማ ኣካል ካብ ዝርከብ ብተወሳኺ ምስ ምህናፅ ዓበይትን ማእኸለዎት ገድባት ቅሙጥ ሃፍቲ ዓሳ ሃገርና ካብ እዋነ ናብ እዋነ እናዓበየ ከም ዝኸይድ ዝእመን ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሃገርና 50,000 ቶን ስጋ ዓሳ ናይ ምፍራይ ዓቅሚ ዘለዋ ኮይና ክሳብ ሕዚ ኣብ ጥቅሚ ዝወዓለ ግና ካብ 20% ዘይበልፅ ምኻኑ መረዳእታታት ይሕብሩ። ካብዚ ዝፈረየ ዓሳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 60 ቶን ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ዕዳጋ ሰደድ ተገይሩ እዩ። ኣብ ክልልና ዘሎ መጠን ሃፍቲ ዓሳ ብሙሉእነት ንምፍላጥ ሰፊሕ መፅናዕትታት ዘድሊ ኮይኑ ብዝተኻየዱ ውስናት መፅናዕትታት መሰረት ካብ ቃላይ ሓሸንገ 3300 ኩ/ል፣ ካብ ግድብ ተከዘ 17700 ኩ/ልን ካብ ሩባ ተከዘ 70000 ኩ/ል ስጋ ዓሳ ብድምር 90,000 ኩ/ል ስጋ ዓሳ ኣብ ዓመት ንምፍራይ ዘኽእል ዕቑር ሃፍቲ ኣሎ።

እዚ ናይ ክልልና ዕቑር ሃፍቲ ምስቲ ናይ ክልልና ማያዊ ኣካላት ንልምዓት ዓሳ ምችው ምዃኖምን ንልምዓት መስኖ ተባሂሎም ዝህነፁ ዘለዉ ኣናእሽተይን ማእኸለዎትን ግድባት ኣብ ዝሐፀረ እዋን ብዕፅፊ ክዓብይ ከምዝክእል ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ናብ ግድባት ዝተኣታተዉ ሙሩፃት ዓሌት ዓሳታት መፈረያይነቶም ብምግምጋም ምግማት ይከኣል። እዚ ብናይ ተፈጥሮ ከይዲ ዝርከብ ፍርያት እንትኸውን፣ ብሰብ ስራሕ ምርባሕ ዓሳ ማለት ብaqua culture ዓሳ እናፍረኻ ናብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዕዳጋታት እናቅረብካ ዝለዓለ ኣታዊ ንምርካብ ዘተአማምን ባይታ ኣሎ።

ኣብዞም ማያዊ ኣካላት ክልልና ተመረፅቲ ዓሌታት ዓሳ ከም ቀረሶ፣ ኣምባዛ፣ ብልጫን ዱባን ካብቶም ብበዝሒ ዝርከቡ ገሊኦም እንትኾኑ ብፍላይ ኣብ ዕዳጋ ተመራፂ ዝኾነ ዓሌት ቀረሶ ዓሳ ስነ ምህዳር ክልልና ዝምችው ብምዃኑ ኣብ ዝሓፃረ እዋን ብዙሕ ፍርያት ብምሃብን ልዑል ዋጋ ብምምፃእን ዝፍለጥ ስለዝኾነ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ንዝዋፈሩ ኢንቨስተራት ዘዋፅእ ምዃኑ ይእመን።

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197690
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
526
181
1661
1190660
43616
183077
1197690

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:10:31