ቋንቋ:

ልምዓት ሓሰኻ ሃሪ

ኣብ ሃገርና ልምዓት ሓሰኻ ሃሪ ካብ እዋን ናብ እዋን እናማዕበለ ይመፅእ ከምዘሎ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ይሕብሩ። ኣብ ክልልና እውን ቅድሚ 8 ዓመት ጀሚሩ ተኣታትዩ እዩ። ይኹን ምበር  ክንድት ዝድለ ክሰፍሕን ክምዕብልን ኣይከኣለን። ቀለብ እቲ ሓሰኻ ዝኾነ ተኽሊ ኢንጆሪ ከምኡውን ከም መማረፂ ተኽሊ ጉልዒ ብምልማዕ ዝካየድ ስራሕ ካብቲ ሓሰኻ ሙሩፅን ክባርን ሃሪ እናፍረኻ ናብ ፋብሪካታት ጨርቃ መርቂ ብምቅራብ እተን ፋብሪካታት ድማ ናብ ብጣዕሚ ክባር ዝኾኑ ዓላቡ ብምድላው ናብ ዕዳጋ የቅርበኦ። ነዚ ስራሕ ዝምችው ስነ-ምህዳር ቆላን ወይናደጉዓን  ከባቢ ኮይኑ ኣብ ክልልና ወረዳታት ራ/ኣላማጣ፣ ራ/ዓዘቦ፣ ሰ/ሳምረ፣ ጣ/ኣበርገለ፣ ቆ/ተምቤን፣ መ/ለኸ፣ ወርዒ ለኸ፣ ፀለምቲ፣ ወልቃይት፣ ፀገዴ፣ ቃ/ሑመራ፣ ታ/ኣድያቦ እየን። እዚ ተኽሊ ቦታ ንዘይምሽማይ ምስ ምሕዋይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ኣተሓሒዝካ ኣብ መፋሰሳት ምልማዕ ዝከኣል ‘ኳ እንተኾነ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ዝርከበሉ ግና ብመልክዕ መስኖ ክለምዕ እንተሎ እዩ። ነዚ ድማ ዞባታት ምዕራብን ሰ/ምዕራብን ከም ተከዘን ካልኦት ወሓዝቲ ሩባታት ስለ ዝርከቡለን ብፍሉይ ተመረፅቲ ይኾና። ልምዓት ሓሰኻ ሃሪ ብዙሕ ናይ ሰብ ጉልበት ዘይጠልብ ኮይኑ ብቀሊሉን ኣብ ዝተወሰነ መሬት ብቀሊል ቴክኖሎጂ ክለምዕን ዝኽል ዓውደ ስራሕ እዩ።

ንውፅኢት ሓሰኻ ሃሪ ዓብዪ ናይ ዓዲ ውሽጥን ናይ ወፃኢን ዕዳጋ ኣሎ። ኣብ ዓዲ ውሽጢ ብርክት ዝበላ ፋብሪካታት ዓለባ ዝርከባ እንትኾና ብፍለይ ግና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ወሊሶ ናይዚ ሓሰኻ ሃሪ ውፅኢት ዝኾነ ዝጠልብ ፋብሪካ ሃሪ ስለዘሎ ዘተኣማምን ዕዳጋ ኣሎ። ካብ ናይ ወፃኢ ዕዳጋ ካዓ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ሃገራት ኣሜሪካ፣ ብሪታኒያ፣ ጣልያን፣ ጀርመን፣ ካብ ኣዕራብ ድማ ሕቡራት ዓረብ ዒምሬት ዝላዓለ ጠለብ ሃሪ ከምዘሎ ምፍላጥ ይከኣል።

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
000921704
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
1611
4512
25746
880833
46724
121855
921704

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.205.209.213
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-01-22 22:17:51