ቋንቋ:

ልምዓት ደርሆ

ኣብ ክልል ትግራይ 4,583,948 ናይ ከባቢ ዓሌትን 419,178 ዝተመሓየሻ ዓሌትን ብድምሩ 5,003,126 ደርሁ ይርከባ። ብፍርያት ውፅኢት ደርሆ እንትርእይ ድማ ኣብ 2002 ዓ/ም 8,318.7 ኩ/ል ስጋን 65,494.2 ኩ/ል እንቋቑሖ ዝፈረየ እንትኸውን እዚ ፍርያትዚ ኣብ 2005 ዓ/ም ናብ 48,040 ኩ/ል ስጋን 73,485.4 ኩ/ል እንቋቑሖን ክዓብይ ክኢሉ እዩ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተመሓየሻ ዓሌት ደርሁ ናይ ምትእትታው ስራሕ ብሰፊሑ እናተኻየደ ይርከብ። ነዚ ዝድግ ናይ መቐለ ማእኸል ምርባሕ ደርሁ እንቋቑሖ 1,000,000 ናይ ሓደ መዓልቲ ዕድመ ዘለወን ጨቛቝቲ ደርሆ ናይ ምፍራይን ምቅራብን ዓቅሚ ዘለዎ ትካል ይርከብ።

ብመንፅር ዕዳጋ እንትረኣ ውፅኢት ፍርያት ደርሆ ሰፊሕ ክፍተት ዝረኣሉ እዩ፡፡ ዛጊድ ብውልቀ ውስናት ደርሆ እናፍረይካ ደርሆን እንቋቝሖን ናብ ዕዳጋ ካብ ምቕራብ ወፃኢ ብዘመናዊ ኣተሓሕዛን ደርሆን ውፅኢት ደርሆን እናቀነባበሩ ናብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ናብ ወፃኢ ዓዲ ዕዳጋ ዘቅርብ የለን። ስለዚ ኣብዚ ዓውደ ስራሕ ምውፋር ብፍላይ ናብ ዕዳጋ ውሽጢን ደገን ብቕራብ ዓብዪ እቶት ከርክብ ዝኽእል ዕድል ኣሎ።

ግዘ ሰሌዳ
ኣድቨርታይዝመንት
 • harestaitigrai.jpg
 • his_holiness_abune_paulos.jpg
 • images1.jpg
 • images3.jpg
 • images4.jpg
 • images123.jpg
 • images_008.jpg
 • images_033.jpg
 • images_053.jpg
 • images_055.jpg
 • images_109.jpg
 • old_axum_cathedral_in_tigrai.jpg
 • tekezedam1.jpg
 • tigrai-turism-development-head.jpg
 • yohaness4.gif
በዝሒ ጎብነይቲ
001197721
ሎምዓንቲ
ትማሊ
ኣብዚ ሰሙን
ዝሓለፈ ሰሙን
ኣብዚ ወርሒ
ዝሓለፈ ወርሒ
ጠቅላላ
557
181
1692
1190660
43647
183077
1197721

ኮምፒተር ኣድራሻ: 54.204.249.55
ናይ ሰርቨር ሰዓት: 2017-03-23 20:16:01